Ochrona danych w Kürbishof DEIMEL Steiermark / Austria

Kürbishof DEIMEL bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Chcemy, abyś wiedział, kiedy zapisujemy jakie dane i jak ich używamy.
Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że przepisy dotyczące ochrony danych są przestrzegane zarówno przez nas, jak i przez zewnętrznych usługodawców.

 

Dane osobiste

Dane osobowe to informacje, które można wykorzystać do ustalenia Twojej tożsamości. Obejmuje to takie informacje, jak Twoje prawdziwe imię i nazwisko, adres, adres pocztowy i numer telefonu.
Zasadniczo możesz skorzystać z naszej oferty online bez ujawniania swojej tożsamości. Kiedy zamawiasz produkt, prosimy Cię o podanie imienia i nazwiska oraz innych informacji, aby zapewnić bezpieczną wysyłkę. Decyzja o wprowadzeniu tych danych należy do Ciebie.
Zapisujemy Twoje dane na specjalnie chronionych komputerach. Dostęp do niego jest możliwy tylko dla kilku upoważnionych osób, które zajmują się techniczną lub handlową konserwacją komputerów.

 

Przechowywanie adresów IP

W związku z korzystaniem przez Państwa ze sklepu internetowego są one przechowywane na serwerach naszego dostawcy internetowego Strato AG Berlin w celach bezpieczeństwa, które mogą umożliwić identyfikację (np. Adres IP, data, godzina i przeglądane strony). Strato zapewnia, że ​​żadne dane osobowe nie będą wykorzystywane. Analiza statystyczna anonimowych danych pozostaje zastrzeżona. Informacje dotyczące ochrony danych Strato można znaleźć na stronie głównej www.strato.de.

 

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Używamy Twoich danych osobowych tylko w przypadku zamówień produktów w Kürbishof DEIMEL. Zasadniczo nie przekazujemy żadnych danych osobowych stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
Czy należy przesyłać dane do usługodawców w ramach przetwarzania danych zamówienia, np. Usługi kurierskie są przekazywane dalej, są one związane BDSG, innymi przepisami prawnymi i umownymi niniejszymi wytycznymi dotyczącymi ochrony danych firmy Kürbishof DEIMEL. W zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub nakaz sądowy, przekażemy Twoje dane organom uprawnionym do otrzymywania informacji.

 

Prawo do odstąpienia od umowy i korekty

Jeżeli przekazałeś nam dane osobowe, możesz je w każdej chwili usunąć, chyba że będziemy zobowiązani przechowywać te dane przez określony czas ze względu na ustawowe wymogi dotyczące przechowywania, na przykład do celów podatkowych lub rachunkowych. W takim przypadku usuniemy dane niezwłocznie po upływie okresu przechowywania. Ponadto w każdej chwili możesz oczywiście skorygować nieprawidłowe zarejestrowane dane.
Możesz dochodzić swojego prawa do odwołania i korekty pod następującym adresem:

 

Kürbishof DEIMEL Steiermark/Austria
Dipl.-Ing. Anton Deimel, Inhaber
Schweinz 48
8312 Riegersburg
Österreich

Email: toni@deimel.at

 

Pliki cookie, śledzenie i zewnętrzni dostawcy usług

Nie używamy plików cookie na naszych własnych stronach internetowych.
Nasze reklamy firm lub agencji są wyświetlane bezpośrednio na niektórych zewnętrznych stronach internetowych. Pliki cookie mogą być używane tutaj bez naszej możliwości poinformowania Cię.
Zapewniliśmy, że te firmy spełniają wymagania niniejszej polityki prywatności. Korzystamy z usług Google Adwords, Paypal, Strato AG, Deutsche Telekom.

 

 

Dzieci
Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Linki do innych stron internetowych
Nasza oferta online zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na to, czy ich operatorzy przestrzegają przepisów o ochronie danych.
Pytania i komentarze

W przypadku pytań, sugestii lub komentarzy na temat ochrony danych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych w Kürbishof DEIMEL pod adresem e-mail: toni@deimel.at. Szybki rozwój Internetu powoduje konieczność okresowych zmian w naszej polityce prywatności. W tym momencie zostaniesz poinformowany o nowych funkcjach.
Utworzono 1 kwietnia 2018 r


Przegląd istotnych zmian w informacjach dotyczących ochrony danych Kürbishof DEIMEL:

 

Nowo utworzony 1 kwietnia 2018 r